צו בטיחות מספר 69,095

מספר צו
69095
תאריך מתן צו
06/03/2019
שם אתר/מפעיל
רחוב צומת בייט גבעת מרדכי ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויי בטיחות רבים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף