צו בטיחות מספר 82,243

מספר צו
82243
תאריך מתן צו
21/05/2020
שם אתר/מפעיל
פרויקט מגרש 81 שד' ויצמן רמלה
יישוב
רמלה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
תוקף תעודת העגורנאי פג
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים) התשנ"ג-1992
שם סעיף
הפעלת עגורן / 2.(ב)