צו בטיחות מספר 64,738

מספר צו
64738
תאריך מתן צו
11/06/2018
שם אתר/מפעיל
פרויקט מגרש 81 שד' ויצמן רמלה
יישוב
רמלה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא נערכה בדיקה תקופתית של העגורן אחת לששה חדשים לפחות
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח) התשכ"ז-1966
שם סעיף
בדיקת עגורן-צריח (תיקון התש"ל) - אחת לששה חדשים לפחות... / 86.(א). (3)