צו בטיחות מספר 99,808

מספר צו
99808
תאריך מתן צו
24/02/2021
שם אתר/מפעיל
פרויקט מגרש 81 שד' ויצמן רמלה
יישוב
רמלה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויים רבים
שם חוק
שם סעיף