צו בטיחות מספר 61,569

מספר צו
61569
תאריך מתן צו
02/11/2017
שם אתר/מפעיל
פרויקט מגרש 81 שד' ויצמן רמלה
יישוב
רמלה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אי בדיקת עגורן צריח על ידי בודק מוסמך - אחד ל-6 חודשים.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורני-צריח) התשכ"ז-1966
שם סעיף
בדיקת עגורן-צריח (תיקון התש"ל) / 86.(א)