צו בטיחות מספר 94,151

מספר צו
94151
תאריך מתן צו
25/10/2020
שם אתר/מפעיל
פרויקט מגרש 81 שד' ויצמן רמלה
יישוב
רמלה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
חסרים גידורים במרפסות
שם חוק
שם סעיף