צו בטיחות מספר 61,568

מספר צו
61568
תאריך מתן צו
02/11/2017
שם אתר/מפעיל
פרויקט מגרש 81 שד' ויצמן רמלה
יישוב
רמלה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
מתקן ההרמה לא נבדק בידי בודק מוסמך במועדים או בתדירות שנקבעו בפקודה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודה בגובה) תשס"ז-2007
שם סעיף
עבודה בגובה באמצעות מיתקן הרמה / 17.(א.(1))