צו בטיחות מספר 93,458

מספר צו
93458
תאריך מתן צו
12/10/2020
שם אתר/מפעיל
ראשל"צ חיים חפר 3
יישוב
ראשון לציון
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
גידור / 9.(א)