צו בטיחות מספר 63,512

מספר צו
63512
תאריך מתן צו
14/03/2018
שם אתר/מפעיל
רחוב צומת בייט גבעת מרדכי ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אי בדיקתמכונות הרמה אחת ל-14 חודש ע"י בודק מוסמך
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף