צו בטיחות מספר 63,508

מספר צו
63508
תאריך מתן צו
14/03/2018
שם אתר/מפעיל
רחוב צומת בייט גבעת מרדכי ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויי בטיחות רבים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף