צו בטיחות מספר 77,805

מספר צו
77805
תאריך מתן צו
27/01/2020
שם אתר/מפעיל
רחוב צומת בייט גבעת מרדכי ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אי מינוי עוזר בטיחות
שם חוק
שם סעיף