צו בטיחות מספר 67,173

מספר צו
67173
תאריך מתן צו
20/11/2018
שם אתר/מפעיל
יעקובוב אוריאל 5 ת"א
יישוב
תל אביב - יפו
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
העגורן מופעל ע"י אדם בעל הסמכה לא מתאימה
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עגורנאים מפעילי מכונות הרמה אחרות ואתתים) התשנ"ג-1992
שם סעיף
הפעלת עגורן / 2.(א)