צווי בטיחות עבור שלמה אזולאי ובניו בע"מ

נמצאו 11 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
122421 15/11/2022 תל אביב - יפו הפסקת עבודה עקב תאונה קשה
118967 04/08/2022 תל אביב - יפו פיגום לא תקין
111023 22/12/2021 אילת הפסקת עבודה בגין תאונה
109968 23/11/2021 תל אביב - יפו פיגום לא תקין
108035 12/10/2021 תל אביב - יפו ליקויים רבים באתר הבניה
95460 22/11/2020 אילת אי תקינות מתקן חשמל
93165 29/09/2020 אילת ריבוי ליקויים
82545 27/05/2020 תל אביב - יפו ליקויי בטיחות שנראו בעת הביקור
75151 10/11/2019 תל אביב - יפו צדי החפירה שעומקה עולה על 1.20 מ' לא הובטחו מפני התמוטטות באמצעות דיפון מתאים או באמצעות יצירת שיפוע טבעי
74077 02/10/2019 אילת ריבוי ליקויים
67173 20/11/2018 תל אביב - יפו העגורן מופעל ע"י אדם בעל הסמכה לא מתאימה