צו בטיחות מספר 82,545

מספר צו
82545
תאריך מתן צו
27/05/2020
שם אתר/מפעיל
נהרדעא 4 תל אביב
יישוב
תל אביב - יפו
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויי בטיחות שנראו בעת הביקור
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף