צו בטיחות מספר 75,151

מספר צו
75151
תאריך מתן צו
10/11/2019
שם אתר/מפעיל
ראול ולנברג 37-39 תל אביב
יישוב
תל אביב - יפו
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
צדי החפירה שעומקה עולה על 1.20 מ' לא הובטחו מפני התמוטטות באמצעות דיפון מתאים או באמצעות יצירת שיפוע טבעי
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
צדי חפירה או מילוי / 112.(א)