צו בטיחות מספר 74,077

מספר צו
74077
תאריך מתן צו
02/10/2019
שם אתר/מפעיל
SEA LIFE- אילת
יישוב
אילת
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ריבוי ליקויים
שם חוק
חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון מס' 10) התשע"ו-2016
שם סעיף
צווי בטיחות ((תיקון מס' 10) התשע"ו-2016) / 6א.(א)