צו בטיחות מספר 95,460

מספר צו
95460
תאריך מתן צו
22/11/2020
שם אתר/מפעיל
א"ת שחורת מגרש 51- אילת
יישוב
אילת
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
אי תקינות מתקן חשמל
שם חוק
שם סעיף