צו בטיחות מספר 97,264

מספר צו
97264
תאריך מתן צו
29/12/2020
שם אתר/מפעיל
בית ספר למחוננים שכונת דרומית עראבה
יישוב
עראבה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
לא התקבל תסקיר הבדיקה
שם חוק
פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970
שם סעיף
תסקירים / 119א.(א)