צווי בטיחות עבור מחמוד אלחאפז לבנין ופיתוח בע"מ

נמצאו 9 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
127199 09/03/2023 לבון ליקויי בטיחות
121752 30/10/2022 ירושלים פיגום לא תקין
119564 21/08/2022 שפרעם ליקויי בטיחות רבים
111288 30/12/2021 קריית ביאליק הפסקת עבודה בגין ליקויים רבים ולא נכח באתר מנהל עבודה
109308 09/11/2021 ירושלים ליקויים רבים
99959 23/02/2021 ירושלים ליקויי חשמל רבים
97264 29/12/2020 עראבה לא התקבל תסקיר הבדיקה
97265 29/12/2020 עראבה המרחק האופקי ו/או האנכי בין האבטחות מפני התקרבותו של הפיגום למבנה עולה על 6 מטרים
96550 13/12/2020 עראבה ליקויי בטיחות רבים