צו בטיחות מספר 97,265

מספר צו
97265
תאריך מתן צו
29/12/2020
שם אתר/מפעיל
בית ספר למחוננים שכונת דרומית עראבה
יישוב
עראבה
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
המרחק האופקי ו/או האנכי בין האבטחות מפני התקרבותו של הפיגום למבנה עולה על 6 מטרים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
חיבור לבנין או לגוף יציב אחר / 44.(ז)