צו בטיחות מספר 99,959

מספר צו
99959
תאריך מתן צו
23/02/2021
שם אתר/מפעיל
פרוייקט ביתר 42 גוש 30117 חלקה 123 ירושלים
יישוב
ירושלים
מבצע
קטגוריה
בנייה
שם עבירה
ליקויי חשמל רבים
שם חוק
תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח-1988
שם סעיף
מבנה וקיום / 163.(א)