צווי בטיחות עבור רבאח ע'סאן בע"מ

נמצאו 5 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
122472 16/11/2022 מג'דל שמס ליקוי בטיחות ואי הודעה על פעולות בנייה
120303 08/09/2022 מעגן לקוי בטיחות רבים ואי נוכחות מנהל עבודה באתר .
119674 23/08/2022 קריית טבעון צו הפסקת עבודה בגין ליקויי בטיחות רבים.
116061 17/05/2022 קצרין ליקוי בטיחות בפיגום זקפים
112536 01/02/2022 קצרין ליקוי בטיחות ואי מינוי עוזר בטיחות