תאונות עבודה

נמצאו 2,397 תאונות
אזור
ענף משקי
חומרת פגיעה
אזרחות
סיבת פגיעה
תאריך ושעה אזור גורמים מעורבים נפגעים מתוכם הרוגים
30/11/2022
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
22/03/2023
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
24/06/2022
הרוג ופצוע
הצפון וחיפה 1 1
18/06/2020
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
06/04/2022
הרוג ופצוע
הצפון וחיפה 1 1
01/02/2022
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
07/07/2020
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
25/12/2020
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
02/11/2020
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
04/11/2022
3 פצועים
הצפון וחיפה 3 0
19/12/2020
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
16/04/2022
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
20/11/2022
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
26/09/2022
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
21/05/2020
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
14/03/2023
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
03/01/2022
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
08/08/2022
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
08/04/2019
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
29/03/2023
2 פצועים
הצפון וחיפה 2 0
29/05/2022
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
13/02/2022
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
17/07/2022
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
29/03/2023
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
13/02/2022
2 פצועים
הצפון וחיפה 2 0
12/02/2023
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
13/02/2022
הרוג ופצוע
הצפון וחיפה וליד גרייב בע"מ (חברה מבצעת) , וליד גרייב בע"מ (מקום עבודה) 1 1
17/02/2019
פצוע
הצפון וחיפה ש.מ. חסון בנייה מים וביוב בע"מ (יזם) , ש.מ. חסון בנייה מים וביוב בע"מ (מקום עבודה) 1 0
08/05/2019
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
27/12/2021
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
07/09/2022
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
22/01/2023
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
07/08/2022
פצוע
הצפון וחיפה נכסי בני ח.בדאח בע"מ (חברה מבצעת) , נכסי בני ח.בדאח בע"מ (מקום עבודה) 1 0
08/04/2019
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
29/05/2022
2 פצועים
הצפון וחיפה 2 0
01/08/2022
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
28/09/2022
הרוג ופצוע
הצפון וחיפה שמן תעשיות בע"מ (מקום עבודה) 1 1
08/09/2022
פצוע
הצפון וחיפה מנחם בוכריץ (בעל היתר הבנייה) (חברה מבצעת) , מנחם בוכריץ (בעל היתר הבנייה) (מקום עבודה) 1 0
15/05/2022
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
20/05/2019
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
07/08/2022
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
17/09/2018
פצוע
הצפון וחיפה א.ש.י. פרשקובסקי חב' לבנין בע"מ (חברה מבצעת) , א.ש.י. פרשקובסקי חב' לבנין בע"מ (מקום עבודה) 1 0
03/11/2022
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
09/05/2018
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
06/11/2022
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
15/02/2022
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
31/10/2022
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
23/03/2023
פצוע
הצפון וחיפה בית פרטי (מוחמד שמה) (מקום עבודה) 1 0
11/06/2019
פצוע
הצפון וחיפה 1 0
21/11/2022
פצוע
הצפון וחיפה 1 0