צווי בטיחות עבור קיי.אייג'.יון ביצוע וניהול פרויקטים בע"מ

נמצאו 13 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
131134 13/06/2023 תל אביב - יפו ליקויי בטיחות רבים
120470 14/09/2022 תל אביב - יפו שימוש בפיגום בתנאים מיוחדים בהעדר אישור של מפקח עבודה ראשי
120456 14/09/2022 תל אביב - יפו ליקויים רבים
114614 27/03/2022 תל אביב - יפו הפסקת עבודה בגין ליקוים
110377 08/12/2021 תל אביב - יפו פיגום לא תיקני
109317 11/11/2021 תל אביב - יפו ליקויים רבים באתר הבניה
99084 07/02/2021 תל אביב - יפו ליקוי בטיחות בחשמל
79243 04/03/2020 תל אביב - יפו משטחי עבודה ומדרכות מעבר שמהם עלול אדם ליפול לעומק העולה על 2 מטרים לא גודרו ע"י אזן יד אזן תיכון ולוח רגל.
74223 03/10/2019 תל אביב - יפו הפסקת עבודה עקב ליקוים רבית והפרת צו בטיחות הקודם
71112 14/06/2019 תל אביב - יפו מבצע הבניה לא המציא למפקח האזורי הודעה על הבניה
66787 01/11/2018 רמת גן לוח החשמל אינו מצוייד במפסק מגן המופעל בזרם דלף של 0.030 אמפר.
62264 21/12/2017 רמת גן איתות ניתן ע"י אדם שאינו מוסמך
62269 21/12/2017 רמת גן במקום העבודה לא נמצא תסקיר הבדיקה של בודק מוסמך עבור כל אביזר הרמה