צווי בטיחות עבור שמואל שרון ושות' חברה לבניין בע"מ

נמצאו 32 צווים שהוצאו עבור מבצע זה.

כמות צווים לפי שנה

רשימת צווים

מספר תאריך יישוב עבירה  
129652 11/05/2023 עפולה ליקויי בטיחות רבים ומנהל עבודה לא נכח באתר
113335 20/02/2022 נצרת ליקויי בטיחות רבים
113328 20/02/2022 נצרת לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
112117 20/01/2022 עפולה אי מינוי מנהל עבודה וריבוי ליקויים
104039 13/06/2021 עפולה הוכנסו לשימוש במפעל שרשרות חבלים ואביזרי הרמה ללא ניסוי ובדיקה של בודק מוסמך
104018 13/06/2021 מגדל העמק ליקויי בטיחות רבים
100804 14/03/2021 עפולה לא בוצע בדיקה של מתקן החשמל הזמני באתר ע"י חשמלאי בודק.
98940 01/02/2021 עפולה מכונת ההרמה לא נבדקה על ידי בודק מוסמך
96053 01/12/2020 מגדל העמק הפסקת עבודה בגין ליקויי בטיחות רבים
92193 07/09/2020 עפולה ליקויי בטיחות רבים
92032 03/09/2020 מגדל העמק ליקויי בטיחות רבים+אי מינוי מנהל עבודה
80702 12/04/2020 עפולה פיגומי זקפים מצינורות מתכת.
80665 07/04/2020 מגדל העמק הפסקת עבודה בגין ליקויי בטיחות
80596 02/04/2020 מגדל העמק צו הפסקת עבודה בגין ליקוי בטיחות רבים
80526 31/03/2020 עפולה ליקויי בטיחות רבים המסכנים חיי אדם.
80288 22/03/2020 עפולה ליקויי בטיחות
78378 11/02/2020 עפולה ליקויי בטיחות רבים
77826 26/01/2020 מגדל העמק ליקויי בטיחות רבים המסכנים חיי אדם
75950 08/12/2019 מגדל העמק אחר
74974 05/11/2019 עפולה אי מינוי מנהל עבודה+ליקויי בטיחות
73314 03/09/2019 עפולה ליקויי בטיחות רבים - עיקרם אי מניוי מנהל עבודה אחר
72576 06/08/2019 עפולה ליקויי בטיחות רבים המסכנים חיי אדם.
68646 13/02/2019 עפולה ליקויי בטיחות
66991 12/11/2018 עפולה מינוי מנהל עבודה וליקוי בטיחות
66773 31/10/2018 עפולה ליקוי בטיחות רבים
65975 29/08/2018 עפולה אי הודעה על פעולות בנייה וליקוי בטיחות
57572 20/06/2018 עפולה אחר
63818 11/04/2018 עפולה אחר
63821 11/04/2018 עפולה אחר
62568 10/01/2018 עפולה אי הודעה על פעולות בנייה ומינוי מנהל עבודה+ליקויי בטיחות
62565 10/01/2018 עפולה ליקויי בטיחות רבים המסכנים חיי אדם.
57354 05/01/2017 עפולה אי הודעה על פעולות בנייה ומינוי מנהל עבודה והרבה ליקויים